อนุทิน 138671 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

บรรยากาศ ที่หาดบานชื่น จังหวัดตราด ไม่เคยไปเกือบ 10 ปี มีโอกาศออกหน่วย พอ.สว. โซนนี้ จึงขอแวะไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จากโรงพยาบาลตราด

เขียน 27 Nov 2014 @ 08:44 ()


ความเห็น (0)