อนุทิน 138660 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

แนวคิดของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จุดเริ่มต้นสำคัญ คือ การเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมที่มี แล้วสร้างกลไกการดึงพลังนั้นออกมา คนทำงานต้องเปิด "กบาลทัศน์" ใหม่ ด้วยการถอดหัวโขนความเป็นข้าชการ เจ้าหน้าที่ ออก แล้วเอาหัวใจความเป็นมนุษย์ลงไปทำงาน

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ธิ
เขียนเมื่อ 

กบาลทัศน์ ชอบคำนี้ค่ะ