อนุทิน 138660 - กิตติพงศ์ พลเสน

แนวคิดของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จุดเริ่มต้นสำคัญ คือ การเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมที่มี แล้วสร้างกลไกการดึงพลังนั้นออกมา คนทำงานต้องเปิด "กบาลทัศน์" ใหม่ ด้วยการถอดหัวโขนความเป็นข้าชการ เจ้าหน้าที่ ออก แล้วเอาหัวใจความเป็นมนุษย์ลงไปทำงาน

เขียน 26 Nov 2014 @ 15:02 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กบาลทัศน์ ชอบคำนี้ค่ะ