อนุทิน 138658 - บุษยมาศ

"จิตประภัสสร"

...

เพิ่งรู้ความหมายของคำว่า "จิตประภัสสร"

ต้นเหตุที่ฝึกจิตให้เป็นจิตประภัสสร นั่นคือ

"การคิดดี พูดดี ทำดี"...และก็เพิ่งรู้ว่าเราได้ฝึกปฏิบัติ

จิตและการกระทำของตนเองให้เป็นไปตามการคิดดี

พูดดี ทำดี...ฝึกปฏิบัติมาก ๆ ทำให้ฉันเกิดความเข้าใจ

ของตนเอง...รู้ตนเอง รู้คนอื่น...เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม

ทั้งนั้น...แบบนี้ที่ทางพระท่านเรียกว่า..."การสั่งสมบารมี"

ซึ่งเป็นการกระทำเฉพาะตน...ตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ตนเองดีกว่า

คนอื่น...ฝึกบ่อย ๆ จะทำให้ใจนิ่ง ใจใส สะอาดยิ่งขึ้น

สุขใดไหนเล่าจะเท่ากับความสุขภายในใจของเราเอง...

ดีใจที่สามารถทำได้ด้วยตัวของเราเอง...

เขียน 26 Nov 2014 @ 14:08 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การทำความดี แม้นไม่มีใครเห็น แต่ใจเราก็เป็นสุข สุขที่ได้ให้ ได้ทำดี