อนุทิน #138651

ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องประสบกับความพลัดพรากจากสิ่งที่ตนยึด ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

เขียน:

ความเห็น (0)