อนุทิน 138646 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

๒๖ พ.ย.๕๗ ร่วม ลปลล. ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) ซึ่งเป็นการ "สร้างกระบวนการ" เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ บวกกับ "เนื้อหา" ที่จำเป็นเพื่อให้ "ทีมสุขภาพ" ร่วมเรียนรู้และทำงานกับทุคภาคส่วน ในการสร้างสุขภาวะให้กับประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเสริมสมรรถนะการจัดการระบบสุขภาพอำเภอแล้ว ยังทำให้เกิดการจัดการปัญหาสุขภาพในชุมชน และ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจของความยั่งยืน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)