อนุทิน 138634 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

25/11/57 ประกาศ แจ้ง สมาชิก พอ.สว. เพื่อทราบ

กำหนดการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ดังนี้

1.วันที่ 17 ธันวาคม 2557 สถานที่ วัดตะกาง หมู่ 2 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด (ตามคำร้องขอการเปลี่ยนสถานที่จัดงานของเกษตรจังหวัด ยืนยันกับปกครองจังหวัดเรียบร้อยแล้ว) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ)

2. วันที่ 21 ธันวาคม 2557 สถานที่ โรงเรียนบ้านสลัก ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เนื่องในวันน้อมรำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/061/029/original_2557-11-25%2009-50-39_0094.jpg" target="_blank">https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/061/029/default_2557-11-25%2009-50-39_0094.jpg">

เขียน 25 Nov 2014 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)