อนุทิน 138590 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุทิน๑๕๔-๕)

ในหนังสือนวนิยายกำลังภายในจีน กล่าวไว้ว่า "กระบี่อยู่ที่ใจ" ณ ตอนนี้ บีแมนพร้อมแล้ว

  1. สอนวิชาอะไรก็ได้ ใน ม.นเรศวร และสอนคณะใดก็ได้ ยิ่งรายวิชา General Education ในมน.ยิ่งง่ายใหญ่ แต่ทุกวิชาต้องอยู่ภายใต้เงือนไข ๒ เรื่อง คือ จำนวนนิสิต ๕๐ คน และ แนวการสอนต้องเป็น Teach less Learn more
  2. เป็นวิทยากรเรื่องอะไรก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ในหัวข้อที่ฝึกกระบวนการคิด..หรือ คิดให้เป็นทำอย่างไร ภายใต้เงื่อนเวลาที่จะต้องมีการติดตามผลเป็นระยะ ถ้าทำครั้งเดียวแล้วเลิก ก็จะไม่รับงาน
เขียน 21 Nov 2014 @ 12:19 ()


ความเห็น (0)