อนุทิน 138588 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุทิน๑๕๔-๓)

สงสัยศัพท์ ๓ คำ

  1. คำว่า Paradigm แปลเป็นไทยว่า กระบวนทัศน์ ตีความว่า จะต้องมีตัว Process ทำให้เกิดทัศนคติ หรือ ความเชื่อใหม่ และอาจเกิด ชุดความรู้หรือชุดความคิดใหม่ ที่เรียกว่า Mindset ซึ่งใน Mindset จะมีวิธีคิด วิธีการอยู่ด้วย ซึ่งเมื่อลองเอาไปปฏิบัติจะเกิดประสบการณ์ และสามารถตอบได้ว่า Mindset ที่เข้าใจนั้นถูกหรือผิด (ภายใต้เงิื่นไขของเวลา หรือ Timeline ปัจจุบันขณะ)
  2. คำว่า "โยนิโสมนสิการ" ซึ่ง ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ บอกว่า เป็น คำเดียวกับ คำว่า AAR และ Reflection ซึ่ง บีแมนตีความว่า AAR กับ Reflection น่าจะตรงกับคำว่า "วิมังสา" มากกว่า ส่วนคำว่า "โยนิโสมนสิการ" นั้น มันต้องเลยไปอีกขั้นหนึ่งก่อน ต้องผ่านกระบวนการคิด และตกผลึกออกมา ตีความว่า ต้องผ่าน Critical thinking
  3. คำว่า "Critical thinking" แปลเป็นไทยว่า "คิดอย่างมีวิจารณญาณ" อ่านนิยามกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจ และยิ่งงงใหญ่ว่า จะสอนนิสิตให้มี Critical thinking ได้อย่างไร และ ตอนที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ มาสอนการทำ workshop ที่คณะเภสัชฯ มน. นั้น ได้นำเรื่อง "ทฤษฏีหมวก ๖ ใบ" มาใช้เป็นเครื่องมือ ร่วมกับ กระบวนการ KM แต่บีแมนก็ยังไม่ Get
เขียน 21 Nov 2014 @ 11:53 ()


ความเห็น (0)