อนุทิน 138559 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(เช้า) - เซ็นผ่านหนังสือ จำนวน ๕ แฟ้ม

- พบรองอธิการบดี ฯ ฝ่ายวิชาการ ที่คุมงานบุคคล หารือเรื่องการออกคำสั่งการจ่ายค่าตอบแทนเงินเกษียณอายุราชการ

(บ่าย) - เตรียมหาข้อมูลปัญหาในการเขียนหนังสือราชการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)