อนุทิน 138543 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

ไปเป็นวิทยากรวู้ดบอลให้กับนักกีฬาชุมชนเพชรรัตน์ จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๑๔ พย.๕๗ สอนโดยการจับวงให้กับนักกีฬาตัวต่อตัว พักที่บ้านพี่จรัญ พันธจักร พลศึกษารุ่นพี่ของเรา ก็เป็นอันว่า OK นะครับ

เขียน 18 Nov 2014 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)