อนุทิน 138498 - บุษยมาศ

๑๓ พฤศจิายน ๒๕๕๗

- พิมพ์ข้อสอบของพนักงานราชการ

- เซ็นผ่านแฟ้ม จำนวน ๗ แฟ้ม

๑๔ พฤศจิายน ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๖ แฟ้ม

- สอบสัมภาษณ์สายวิชาการ จำนวน ๓ ราย

เขียน 14 Nov 2014 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)