อนุทิน #13848

ความก้าวร้าว ความรุนแรงที่เราแสดงออก  แท้จริงแล้วคือการกระทำที่ปกป้อง  ตัวตนอันอ่อนไหวภายในของเรา

 ทุกๆคนส่วนมาก  มีความดี  มีความอ่อนโยนภายในตัวของเราเอง

เขียน:

ความเห็น (0)