อนุทิน 138471 - กิตติพงศ์ พลเสน

ลองสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเวทีขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) กับศูนย์ประสานการเรียนรู้ (LCC) คลองสวน ๑๐๐ ปี (บ้านโพธิ์) ซึ่งสรุปสั้นๆ ได้ว่า "ตำรา" อยู่ในตัวคนทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่กระตุ้นพลังให้เกิดการนำออกมาใช้ในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ และก้าวไปด้วยกัน

เขียน 13 Nov 2014 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)