อนุทิน 138454 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานทบทวนการใช้ยากลุ่ม sulfonylureas รักษาเบาหวานเขาเตือนให้แพทย์เลือกให้ยาที่มีผลเชิงประจักษ์แล้วว่า เกี่ยวข้องกับอัตราเสียชีวิตน้อยกว่า เพราะยากลุ่มนี้มีหลายตัวให้เลือกใช้ โดยที่ราคาไม่ได้ต่างกันมาก อ่านได้จาก Mortality risk among sulfonylureas: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Diabet Endocrinol 2014. Available online 22 October 2014.

เขียน 12 Nov 2014 @ 09:30 ()


ความเห็น (0)