อนุทิน 138449 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (อนุทิน๑๔๗)

  • วันนี้เป็นวันแรกที่จะมีงาน NU Book Fair ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ตึก QS มีร้านหนังสือมาร่วมงานประมาณ 200 ร้าน, และมีของรับประทานมาขายด้วย ตาม Corridor ทางเดินเชื่อมระหว่างตึก
  • หลังจากสอนวิชาอนุกรมวิธานจบแล้ว มีแรงบันดาลใจที่จะเขียนเรื่องราวของ การสอนโดยหลักการ Tess Less Learn More หรือ เปิดปากศิษย์ ปิดปากครู...
  • โดยมี ๒ รายวิชาที่เกี่ยวข้องคือ...การจัดการการดำเนินชีวิต และ หลักอนุกรมวิธาน....รหัสวิชา 258201 และ 001136
  • ด้วยเวลาที่จำกัด จะสามารถถอดบทเรียนได้หรือไม่...คงจะต้องใช้ Style ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ คือ เขียนให้เสร็จใน word แล้วค่อยนำลงเป็นตอนๆ...
  • เรื่องนี้ไม่เขียนเป็นทฤษฎี แต่เขียนเป็นแนวปฏิบัติ Active Learning
  • โดยมีอ.บีแมนและอ.ปราณีเป็นผู้ร่วมสอน..
  • และอ.บีแมนเป็นผู้สังเกตการณ์ โดยใช้ Journal ของนิสิตเป็น ตัวเดินเรื่อง...(Journal มีทั้งเดี่ยวและกลุ่ม)
  • และเอาตัว Course Syllabus หรือ มคอ. หรือ TQF มาช่วยวิเคราะห์ โดยพยายามดูเรื่อง Learning Outcome ด้วย
เขียน 12 Nov 2014 @ 07:21 () แก้ไข 12 Nov 2014 @ 07:21, ()


ความเห็น (0)