อนุทิน 138444 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใครๆก็กลัวมะเร็ง ช่วงหลังๆจะมีงานวิจัยที่ให้ผลว่าการกินแอสไพรินจะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อมะเร็งได้ แต่การกินยานี้เองก็ไม่ปลอดภัยหากมีสภาวะบางอย่างอยู่ งานชิ้นนี้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการใช้แอสไพริน เพื่อการป้องกันมะเร็ง ซึ่งเขาพบว่ามีประโยชน์จริงในขนาด 75 - 325 mg/วัน ลดอัตราเสี่ยงได้ทั้งมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง แต่ก็ยังแนะนำว่าต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมอีกว่าต้องใช้ขนาดยาเท่าไหร่และระยะเวลานานแค่ไหนจึงจะเหมาะสมจริงๆ และก่อนใช้ยาก็ต้องมีการตรวจสภาวะร่างกายก่อนด้วยว่าจะไม่มีโอกาสเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของยา อ่านได้จาก Estimates of benefits and harms of prophylactic use of aspirin in the general population. Ann Oncol. Published online August 6, 2014.

เขียน 11 Nov 2014 @ 10:09 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นำมาต่อยอดอีกหนึ่งทางเลือกของชีวิตค่ะ พี่โอ๋… https://www.gotoknow.org/posts/580219