อนุทิน 138420 - ธิ

  ติดต่อ

กระจายให้คนทำงานหลาย ๆ คน ปล่อยพลังในการทำงานเต็มที่

ดีกว่าปล่อยให้คนใดคนหนึ่งรวมอำนาจไว้คนเดียว .... โอกาสองค์กรพังสูง

(บทเรียนจากองค์กรใกล้กัน)

  เขียน:  

ความเห็น (0)