อนุทิน 1384 - wwibul

wwibul

ติดไปกับทีมวิจัยทีมใหญ่ ไปเทศบาลปริกวันนี้ เพื่อสานต่ิองานวิจัยระบบ IT สำหรับให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของชุมชนเอง ก่อนยื่น proposal ขั้นต่อไป

ความต้องการผู้ใช้ เปลี่ยนไปจากเดิมมาก รูปแบบของระบบข้อมูล ก็เปลี่ยนไปไม่น้อย ดีว่า ระบบที่วางไว้ก่อน ยืดหยุ่น แต่ก็ต้องปรับกันอีกไม่น้อย คาดว่า ปรับเสร็จ โฉมหน้าตัวชี้วัดและเส้นทางการไหลเวียนของข้อมูล คงเปลี่ยนกันแบบจำโฉมเดิมแทบไม่ได้

โชคดี ที่รอบก่อน เน้น "ระบบที่ยืดหยุ่น" แม้ระบบจะเพิ่งพบ bug อีกไม่น้อย แต่น่าจะเข้ารูปเข้ารอยและกลายเป็นส่วนหนึ่งในงานประจำในสี่เดือนข้างหน้าได้

เขียน 21 Apr 2008 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)