อนุทิน 138395 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ชีวิตคนทุกวันนี้ช่างเปราะบาง น้อยใจ เสียใจ ผิดหวัง เศร้าใจ  ก็ตัดสินใจลาโลกง่ายๆ
    ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิต "ขาดร่มธรรม  ชีวิตจึงไม่ร่มเย็น"
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)