อนุทิน 138387 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ขึ้นอย่าหลง ลงอย่าท้อ..ข้อคิดเมื่อไปประชุมผู้บริหารโรงเรียน แล้วได้รับรางวัลในที่ประชุม..รางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ผลงานความร่วมมือของคณะครูกับนักเรียนอย่างแท้จริง ขอบคุณทีมงานทุกคน ครับ

เขียน 05 Nov 2014 @ 04:15 ()


ความเห็น (9)

Congratulations ด้วยจ้าาา

ยินดีด้วยค่ะ....


ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ยินดีด้วยค่ะ

ธิ
เขียนเมื่อ 

ยินดีกัยทีม ผอ. ด้วยนะคะ

ยินดีด้วยครับ..และเป็นสิ่งที่สังคมควรตระหนักและเอาเป็นแบบอย่าง

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์