อนุทิน #138387

ขึ้นอย่าหลง ลงอย่าท้อ..ข้อคิดเมื่อไปประชุมผู้บริหารโรงเรียน แล้วได้รับรางวัลในที่ประชุม..รางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ผลงานความร่วมมือของคณะครูกับนักเรียนอย่างแท้จริง ขอบคุณทีมงานทุกคน ครับ

เขียน:

ความเห็น (9)

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ยินดีกัยทีม ผอ. ด้วยนะคะ

ยินดีด้วยครับ..และเป็นสิ่งที่สังคมควรตระหนักและเอาเป็นแบบอย่าง

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับอาจารย์