อนุทิน 138371 - ดารนี ชัยอิทธิพร

  ติดต่อ

บริการเรือนวด - นวดขณะนั่งเรือชมวิว ในคลอง 'ผีหลอก' รอบ 'เกาะอัมพวา' นอกจากโฮมสเตย์ริมคลองมากมาย วิถึชีวิตคนริมฝั่งคลองที่พบได้ไม่มาก คือ เลี้ยงปลาในกระชัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)