อนุทิน 138371 - ดารนี ชัยอิทธิพร

บริการเรือนวด - นวดขณะนั่งเรือชมวิว ในคลอง 'ผีหลอก' รอบ 'เกาะอัมพวา' นอกจากโฮมสเตย์ริมคลองมากมาย วิถึชีวิตคนริมฝั่งคลองที่พบได้ไม่มาก คือ เลี้ยงปลาในกระชัง

เขียน 04 Nov 2014 @ 06:41 ()


ความเห็น (0)