อนุทิน 138330 - คุณมะเดื่อ

วันนี้ไปประชุมที่ อบต.บ่อนอก  ในนามของคณะกรรมการประเมินตำแหน่ง  " ครูพี่เลี้ยงเด็ก "  

ของ ศพด.บ้านคลองเก่า  อบต.บ่อนอก   ร่วมกับคณะครู  ผู้บริหาร   ปลัด อบต

นิติกร  อบต.  และหัวหน้าฝ่ายช่าง  อบต.ที่ได้รับแต่งตั้ง  มีทั้งการประเมิน  และการสอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์  หลายขั้นตอนทีเดียว  เริ่มประเมินตั้งแต่วันจันทร์ที่  3  พ.ย. 57 นี้

ไปสิ้นสุดกลางเดือน  ธันวาคม  57  เป็นไปตามปฏิทินงาน  งานนี้น่าสนุกดี

เป็นงานแรกของ อบต. ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย  หนุกดี

เขียน 01 Nov 2014 @ 00:09 ()


ความเห็น (0)