อนุทิน 138328 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

นำนักเรียนทำขวัญข้าว ไหว้แม่โพสพ แสดงความกตัญญูรู้ซึ้งถึงบุญคุณข้าว ที่กินอยู่ทุกวัน จนเจริญเติบโต มีสติปัญญาและร่างกายแข็งแรง...สำคัญที่สุดก็คือ..ให้รู้ถึงรากเหง้า..ของชาวนาและวัฒนธรรมของเกษตรกรรมไทย

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)