อนุทิน 138328 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

นำนักเรียนทำขวัญข้าว ไหว้แม่โพสพ แสดงความกตัญญูรู้ซึ้งถึงบุญคุณข้าว ที่กินอยู่ทุกวัน จนเจริญเติบโต มีสติปัญญาและร่างกายแข็งแรง...สำคัญที่สุดก็คือ..ให้รู้ถึงรากเหง้า..ของชาวนาและวัฒนธรรมของเกษตรกรรมไทย

 

เขียน 31 Oct 2014 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)