อนุทิน #138322

_กิจกรรมนักศึกษา...มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก...

_มาเชิญชวนให้ร่วมบริจาค..ช่วยสมทบทุน...

_เงินไม่มากนัก..แต่หากได้ช่วยเหลือกัน...ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุน...กิจกรรมดีๆของเยาวชนกลุ่มนี้...

_ค่าย...นักศึกษา...กิจกรรม..สร้างคน..สร้างชาติ...

เขียน:

ความเห็น (2)