อนุทิน 138321 - แม่พลอย

  ติดต่อ

อย่างน้อยที่สุด...

คุณค่าของการลงมือ "ปฏิบัติ"

อยู่ที่...

ณ ขณะนั้น เราก็รับรู้ว่า

"เราได้ปฏิบัติ" โดยเต็มกำลังแล้ว

เท่านั้นก็เพียงพอ...ที่ใจตน

แด่...การดำรงอยู่ "ด้วยกัน"

ตุลาคม ๒๕๕๗

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)