อนุทิน 138321 - แม่พลอย

อย่างน้อยที่สุด...

คุณค่าของการลงมือ "ปฏิบัติ"

อยู่ที่...

ณ ขณะนั้น เราก็รับรู้ว่า

"เราได้ปฏิบัติ" โดยเต็มกำลังแล้ว

เท่านั้นก็เพียงพอ...ที่ใจตน

แด่...การดำรงอยู่ "ด้วยกัน"

ตุลาคม ๒๕๕๗

เขียน 31 Oct 2014 @ 08:48 () แก้ไข 10 Feb 2015 @ 11:31, ()


ความเห็น (0)