อนุทิน #138303

"คนดี"

...

คนดี...ไม่ใช่พยายามที่จะทำดี

แต่เป็นคนที่...เต็มใจทำความดี...

เขียน:

ความเห็น (3)

รับทราบ/ถือปฏิบัติ..ครับ

ขอบคุณค่ะ ครู tuknarak OK. ค่ะ คุณเพชรน้ำหนึ่ง