อนุทิน 138301 - บุษยมาศ

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

- พิษณุโลก ฝนตก คริ ๆ ๆ ไม่รู้ว่าหน้าอะไรกันแน่!!! 

(เช้า) - ร่วมการมอบหมายงานของ รษก.อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม (คนที่ ๕)

         - แก้ปัญหางานของกองบริหารงานบุคคลให้กับน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ เช่น เรื่องทุนการศึกษา เรื่องการลาออกจากงาน

           เรื่องการแต่งตั้ง และการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ฯลฯ

(บ่าย) - พิมพ์หนังสือตอบให้ สกอ. เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนของบุคลากรใน ม.

เขียน 29 Oct 2014 @ 12:11 () แก้ไข 29 Oct 2014 @ 12:36, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทางนี้ครึ้มๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

พล. ตกอยู่ค่ะ…