อนุทิน 138290 - Panuch

  ติดต่อ

30 ตุลาคม 2557  เวลา 10.30 น. พิจารณษคัดเลือกนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษา ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา  2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต มมส มีนิสิตเข้ารับสัมภาษณ์ จำนวน 16 คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)