อนุทิน 13829 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

@13818 กำลังเริ่มคิดๆ กันว่าจะเปลี่ยนเทคโนโลยีจาก Ruby on Rails เป็นอย่างอื่นแล้วครับ ปัญหาเรื่อง deployment แล้วไม่ stable (proxy error) นี่เป็นปัญหาใหญ่ของ RoR เลยครับ

เขียน 01 Jul 2008 @ 08:16 ()


ความเห็น (0)