อนุทิน 138289 - Dr.Anongpanuch

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

28 ตุลาคม  2557  เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการพิจารณา สัมภาษณ์นิสิตที่ขอเสนอโครงการทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบธุรกิจระหว่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุม3 อาคารพัฒนานิสิต มมส มีนิสิตเข้าร่วมเสนอโครงการจำนวน 5 โครงการ

เขียน 28 Oct 2014 @ 16:00 ()


ความเห็น (0)