อนุทิน 138289 - Panuch

  ติดต่อ

28 ตุลาคม  2557  เวลา 09.00-12.00 น. คณะกรรมการพิจารณา สัมภาษณ์นิสิตที่ขอเสนอโครงการทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบธุรกิจระหว่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุม3 อาคารพัฒนานิสิต มมส มีนิสิตเข้าร่วมเสนอโครงการจำนวน 5 โครงการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)