อนุทิน 138288 - Panuch

  ติดต่อ

27 ตุลาคม 2557  เวลา08.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนิสิต เพื่อคัดเลือกรับทุนของนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ทุนละ 30,000 บาท ณ อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)