อนุทิน 138286 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

(เช้า) - ประชุมชี้แจงข้าราชการฯ สายวิชาการ เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งเป็น ผศ.และการได้รับเงินประจำตำแหน่ง

         - ประชุมร่วมกับกองนโยบายและแผน + สัมภาษณ์สายวิชาการ 

         - เซ็นผ่านงาน จำนวน ๙ แฟ้ม

(บ่าย) - ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการเพิ่มค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา + การจัดทำกรอบ

            พนักงานมหาวิทยาลัย กรอบมหาวิทยาลัยฯ + แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ + การพิจารณาขั้นต่ำ

            ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

รีบหรือครับท่าน ผอ.เดือน นี้ ตุลาอยู่ครับ..อย่าพึงเลยผมหาเงินจ่ายค่าบ้านไม่ทัน..ฮิๆๆๆๆๆๆๆ

555…นั่นสิค่ะ อาจารย์ประหยัด…รีบเลยพลาดเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแก้ไขค่ะ แต่ Web ไม่ดีเลยค่ะ… OK…ค่อย ๆ หา ค่ะ คริ ๆ ๆ

แก้ไขได้แล้วคร่าาาา…ขอบคุณอีกครั้งค่ะ…คริ ๆ ๆ