อนุทิน 138273 - บุษยมาศ

"สงสัย"

...

เมื่อเราอายุมากขึ้น...สิ่งที่ได้รับและเรียนรู้

จากโลก นั่นคือ เราได้รู้จักสุข - ทุกข์มากขึ้น

คำว่า "สุข - ทุกข์" ในยามที่เราเติบโตขึ้น

จะแตกต่างกับ "สุข - ทุกข์" เมื่อสมัยในวัยเยาว์...

เขียน 27 Oct 2014 @ 12:56 ()


ความเห็น (2)

อายุมากขึ้น-ประสบการณ์สูงครับครู…ต้องเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อคนรุ่นใหม่ครับ

เขียนเมื่อ 

OK. ค่ะ คุณเพชร ฯ :) ขอบคุณค่ะ