อนุทิน 138272 - บุษยมาศ

"ตำแหน่งมาพร้อมกับคำว่า "ความรับผิดชอบ""

...

คนเราจะมีตำแหน่งที่สูงขึ้น...สิ่งหนึ่งนั้นที่จะติดตามมา นั่นคือ

"ความรับผิดชอบ" + "หน้าที่" ที่ตนเองจักต้องได้ปฏิบัติ

อย่ามัวลุ่มหลงกับตำแหน่งที่ได้รับ เพราะนั่นคือ มายา

ที่ได้สวมอยู่...อย่าคิดว่า "เป็นของตน"...ของสิ่งนี้ "ไม่เที่ยง"

"เกิด ตั้งอยู่และก็ดับไป"...

เขียน 27 Oct 2014 @ 12:51 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จริงที่สุด สุดของความจริง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด…