อนุทิน 138246 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ประชุมรับทราบนโยบายจัดการศึกษาทางไกล..นโยบาย ก็คือนโยบาย..ฟังแล้วต้องหารสอง ประยุกต์ไปตามบริบทและยึดโรงเรียนเป็นฐาน บอกโรงเรียนให้ใช้สื่อทีวี ๑๐๐% หมายถึงเต็มเวลาและทุกชั้น/ ทุกสาระวิชา...แล้วถ้าครูคนหนึ่งสอนเด็กในห้องที่มี ๒ ชั้นรวมกันล่ะ จะให้เปิดทีวีพร้อมกันกระนั้นหรือ...เรื่องแบบนี้..เชื่อว่าโรงเรียนคิดเองได้  นโยบายการศึกษาไทย จึงมักจะดูชอบกลเสมอ....

เขียน 24 Oct 2014 @ 20:25 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตอบสนองนโยบาย แต่ลืมดูผู้ใช้งานเสมอ นี่คือ เธอ ผู้ใหญ่ใน ศธ. ;)…