อนุทิน 138217 - บุษยมาศ

"อย่าได้ประมาทในชีวิต"

...

คนเราควรอยู่อย่างไม่ประมาทในชีวิต

มีเรื่องราวหลายเรื่องที่จะผ่านเข้ามา

สู่ตัวเรา...ขอเราจงอย่าได้ประมาทในชีวิต

แม้ว่า...บางทีเราจะกลายเป็นคนที่คิดมาก

ในสายตาคนอื่น...แต่เราก็ทำเพื่อไม่ต้องการ

ให้ใครมาเอาเปรียบตัวเรา...(เพราะเราก็ไม่

เอาเปรียบใครอยู่แล้ว)

เขียน 22 Oct 2014 @ 16:15 ()


ความเห็น (0)