อนุทิน #138215

รายงานนี้บอกว่าเป็นแนวทางแรกๆที่ออกมาเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง โดยใช้ข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากแพทย์นำไปใช้จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้ดีขึ้น อ่านรายละเอียดได้จาก Evidence-based guideline summary: Diagnosis and treatment of limb-girdle and distal dystrophies. Neurology. 2014;83:1453-1463.

เขียน:

ความเห็น (0)