อนุทิน #138209

  ติดต่อ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๑๕ แฟ้ม (เล่นเอามือหงิกไปเลย เนื่องจากเซ็นต์สัญญาการจ้างงานของบุคลากร)

- แก้ไขปัญหาในงานด้านบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง ฯ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

- ช่วงนี้ผู้บริหารไปงานรับปริญญาบัตร ทำให้งานเบาไปนิดหนึ่ง แต่ฉันก็ยังคง Run งานให้เดินไปเรื่อย ๆ

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๓ แฟ้ม

- ตรวจเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุม กบม. ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  เขียน:  

ความเห็น (0)