อนุทิน 138178 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทินที่ ๗๔ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

"การเรียนรู้  มิได้  กำหนดเพศ

หรือขอบเขต  อายุวัย มาบังคับ

การเรียนรู้  อิสระ  คณานับ

ทุกระดับ  เรียนรู้ได้  ตลอดชีวี"

อร  วรรณดา ๒๐ ต.ค.๕๗

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

สนับสนุนการเรียนรู้ครับ

ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้มาตลอด บางครั้งอาจขาดหายไปบ้าง ขอบคุณอาจารย์วัส 

คุณเพชรน้ำหนุึ่ง  คุณกิติพงษ์  คุณหมอธิรัมภา  คุณหนูรี    คุณแสงแห่งความดี 

ผอ.ชยันต์  คุณทิมดาบ  และทุกกำลังใจค่ะ