อนุทิน 138178 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๗๔ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

"การเรียนรู้  มิได้  กำหนดเพศ

หรือขอบเขต  อายุวัย มาบังคับ

การเรียนรู้  อิสระ  คณานับ

ทุกระดับ  เรียนรู้ได้  ตลอดชีวี"

อร  วรรณดา ๒๐ ต.ค.๕๗

เขียน 20 Oct 2014 @ 14:58 () แก้ไข 21 Oct 2014 @ 22:56, ()


ความเห็น (2)

สนับสนุนการเรียนรู้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้มาตลอด บางครั้งอาจขาดหายไปบ้าง ขอบคุณอาจารย์วัส 

คุณเพชรน้ำหนุึ่ง  คุณกิติพงษ์  คุณหมอธิรัมภา  คุณหนูรี    คุณแสงแห่งความดี 

ผอ.ชยันต์  คุณทิมดาบ  และทุกกำลังใจค่ะ