อนุทิน 138150 - ธนิกา กรีธาพล

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน "ASEAN TALON TOUR"  by kroo Tanika kreetapon รางวัลPlatinum ที่ 2 ระดัประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โครงการการแข่งขันวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

โบชัว ท่าA.pdfโบชัว ท่าB.pdfhttp://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/054/644/original_Screen_Shot_2557-02-11_at_10.56.48_PM_(1).png?1413591481" target="_blank">http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/054/644/default_Screen_Shot_2557-02-11_at_10.56.48_PM_(1).png?1413591481">

เขียน 18 Oct 2014 @ 07:18 ()


ความเห็น (0)