อนุทิน #138144

ห่างหายไปด้วยภาระงาน
และปิดห้องเรียนเนื่องจากสิ้นภาคเรียนที่ ๑
ทำให้เรื่องราว ความตื่นเต้นลดน้อยลง
เปิดห้องเรียนแล้วมาเจอกันค่ะ

เขียน:

ความเห็น (1)