อนุทิน #138137

| อนุทิน ... ๕๙๑๗ |

"..."

The happiest people don't have the best of everything,
they just make the best of everything.

คนที่มีความสุขที่สุด ไม่ใช่คนที่ "มี" ทุกอย่างในชีวิตดีที่สุด
แต่คือคนที่สามารถ "ทำ" ทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุด

ซีเคร็ต ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๕๑ หน้า ๗๓

เขียน:

ความเห็น (2)