อนุทิน #138131

มีโอกาสได้ไปสอนที่กทม. 

หวังว่าผู้เข้าร่วมเรียนรู้บางคนนำไปทำใช้ด้วยตนเอง

และขายเป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้

เขียน:

ความเห็น (0)