อนุทิน 138107 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๙๐๙ |

"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แด่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (1)"

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/education/27350...

เขียน 14 Oct 2014 @ 15:04 ()


ความเห็น (0)