อนุทิน 138102 - ประธาน

ประธาน

ได้อ่านเจอใน FB ของคุณTime Chuastapanasiri เกี่ยวกับการจัดการความรู้ powerpoint 

ของคุณโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เห็นว่าดีน่าเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ถ้าจะขอบคุณ รายชื่อสองท่านที่กล่าวถึงตอนต้นที่ควรได้รับครับ

เขียน 13 Oct 2014 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)