อนุทิน 138076 - prayat duangmala

อากาศกำลังสบายๆที่อุดร..บ้านเลื่อม อีกสิบสามนาที่สี่ทุ่ม ได้รับเชิญบรรยายสองชั้น เยาวชนและผู้ปฏิบัติธรรมผู้สูงวัยร่วมด้วย ในเวลาทุ่มเศษ เด็กสิบเอ็ดโมง ..ก็รู้สึกดีกับการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมสันติสุข(ด้วยจิตอาสา) ไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆ..

เขียน 11 Oct 2014 @ 21:50 ()


ความเห็น (0)