อนุทิน 138065 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

ในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา มีโอกาสเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงหลายโรงเรียน รู้สึกตัวเองได้ทำประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ทำงานเพื่อส่วนรวม จากการได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ประเมินโครงการฯที่มีคุณค่าของเขตพื้นที่ ฯ...ภูมิใจและรู้สึกเหมือนตัวเองเก่งกล้าอย่างไรก็ไม่รู้......จึงพยายามทำงานให้ดีที่สุด

  เขียน:  

ความเห็น (1)

จะขอแบบในการรองรับการประเมินด้วยแล้วล่ะท่าน ผอ.คนเก่งและหล่อ.