อนุทิน 138062 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

"การคบกัน"

...

คนเรา...ถ้าไม่ได้คบกัน พูดคุยกัน ก็จะไม่ทราบว่า "เขาคนนั้นเป็นเช่นไร"

พอได้คบหากัน...เราจะทราบว่า "เขาคนนั้นมีพฤติกรรมอย่างไร...บางเรื่อง

จากที่เรารู้เรื่องของเขามา...แต่ในความจริงแล้ว อาจไม่ใช่อย่างที่เรารู้มา

เลยก็ได้"...เหมือนกับเรามองคนผิดไป...

ขอบคุณกัลยาณมิตรที่น่าคบ...

เขียน 10 Oct 2014 @ 12:26 ()


ความเห็น (0)