อนุทิน 138062 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"การคบกัน"

...

คนเรา...ถ้าไม่ได้คบกัน พูดคุยกัน ก็จะไม่ทราบว่า "เขาคนนั้นเป็นเช่นไร"

พอได้คบหากัน...เราจะทราบว่า "เขาคนนั้นมีพฤติกรรมอย่างไร...บางเรื่อง

จากที่เรารู้เรื่องของเขามา...แต่ในความจริงแล้ว อาจไม่ใช่อย่างที่เรารู้มา

เลยก็ได้"...เหมือนกับเรามองคนผิดไป...

ขอบคุณกัลยาณมิตรที่น่าคบ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)