อนุทิน 138029 - ดาริน วราฤทธิ์

อยากได้ตารายาที่รักษา โรค ฝีฟองสมุทร อ่ะครับ มีอาการดังนี้  

ฝีฟองสมุทร บังเกิดเพื่อวาโยโลหิตระคนกัน ขึ้นในคอ ต้นขากรรไกร แรกขึ้นมีสัณฐานดังหลังเบี้ย ถ้าขึ้นขวาตัวผู้ ขึ้นซ้ายตัวเมีย กระทำให้ เจ็บในลำคอ เป็นกำลังจะกลืนข้าว กลืนน้ำไม่ได้ ให้เจ็บปวดดังจะขาดใจตาย ถ้ายาถูกก็เคลื่อยหายไป ถ้ายาไม่ถูกก็จำเริญขึ้นเป็นหนอง ทำพิษให้สะบัด ร้อนสะท้านหนาวดุจไข้จับ ให้เซื่อมมัว ให้ร้อนศีรษะตลอดปลายเท้า แต่ไม่เหมือนไข้ หรือสันนิบาต ให้ทุรนทุรายไป จนกว่าหนองจะแตก วัณโรคฟองสมุทรนี้ เป็นยาปะยะโรค( รักษาได้ไม่ตาย)

เขียน 07 Oct 2014 @ 12:31 ()


ความเห็น (0)