อนุทิน 13802 - นาง ลักษมี สารบรรณ

เช้านี้วันจันทร์  เดิน walk round 7.20 น. มีคนไข้เข้าคิวรอคิวใหม่ยาว....ชื่นชมคุณพยาบาล(คุณมาลีฯ) ได้ให้ข้อมูลผู้ป่วยว่า "เรียนผู้รับบริการทุกท่าน ทราบ เนื่องจากวันนี้คลินิกอายุรกรรมมีผู้ป่วยนัดเป็นจำนวนมาก  วันนี้เราเปิดรับคนไข้ใหม่ 15 ราย  สำหรับผู้ที่ยืนในแถวขอให้เป็นคนไข้ใหม่เท่านั้น  สำหรับผู้ป่วยที่ถือจดหมายส่งตัวจากโรงพยาบาลมาเรารับตรวจทุกรายขอให้ท่านติดต่อที่คอมพิวเตอร์ตัวที่ 3  ท่านที่ถือบัตรนัดให้ท่านตรวจสอบในรายละเอียดของบัตรนัดว่าต้องตรวจเลือดหรือเอกซ์เรย์ก่อนหรือไม่  หากมีให้ท่านติดต่อที่การเงินและไปเจาะเลือดหรือเอกซ์เรย์ก่อน  หากไม่มีให้บัตรบัตรก่อนเวลานัด 30 นาที  สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับคิวให้รอพบพยาบาลเพื่อรับคำแนะนำต่อไป "  ได้ผล หลังการอธิบาย ผู้ป่วยก็ทะยอยออกจากแถวตามคำแนะนำ  และได้กล่าวชื่นชมกับเจ้าตัวแล้ว "สุดยอด"

    หลังจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมผู้ช่วยพยาบาลเรื่องปัญหาสุขภาพ  พูดคุยด้วยความเป็นห่วง

      9.30น. ประชุมกับกรรมการ IT คุยกันหลายเรื่อง  เรื่องการจัดอบรมให้กับพยาบาลตามภาควิชา  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอกที่จำเป็น  การประเมินผลการใช้โปรแกรมผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอกโดยการออกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้งานโปรแกรม  งานนี้คุณกัญชลีฯและคุณยุพิณฯเป็นประธาน  สำหรับการพัฒนา Website จะนัดประชุมอีกครั้ง รอคุณศรัญญาฯผู้พัฒนาWebsite นัดกลุ่มอีกครั้ง  ประธานฯให้นัดคุณมงคลชัยฯเข้าประชุมในกลุ่มWebsite ด้วย

ประชุมเสร็จ 11.00 น walk round คลินิกเด็ก  พบกระเป๋าวางที่พื้นข้างห้องตรวจเด็กประมาณ 8 ใบ ให้เจ้าหน้าที่ประกาศหาเจ้าของแล้วไม่มีคนมารับ  จึงแจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยให้มาตรวจสอบและเก็บไป  หากเจ้าของมาให้ไปติดต่อรับที่หน่วยรักษาความปลอดภัย

    จึงแนะนำให้เจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลไม่ให้วางกระเป๋าทิ้งไว้  เพื่อความปลอดภัยของทุกคน  และป้องกันของสูญหายในโรงพยาบาล

   

เขียน 30 Jun 2008 @ 23:15 () แก้ไข 30 Jun 2008 @ 23:19, ()


ความเห็น (0)